1545633649 959 box chuyen m2 sata sang usb 30 king1594633926752

trannampc cung cấp các thiết bị lưu trữ như box ổ cứng, box ssd, ổ cứng, ổ cứng ssd :
http://trannampc.com/

More by TranNam PC

View profile