'Two Billion Nanobodies. One Global Pandemic. Go' for UCSF Magazine © Kouzou Sakai

https://folioart.co.uk/kouzou-sakai

Folio Illustration Agency
Representing exceptional artists around the world.

More by Folio Illustration Agency

View profile