Cung mọc là gì? Cách xác định, kiểm tra và tìm kiếm

Cung Mọc cho thấy hình dáng, cách tiếp cận thế giới bên ngoài hay còn là vỏ bọc đối với thế giới bên ngoài. Những dấu hiệu đang để cho thấy được thái độ, ấn tượng đầu tiên, ngoại hình và phong thái của bất kỳ một ai đó. tìm hiểu full: https://thancupid.com/chiem-tinh/cung-moc-la-gi/

Ký hiệu cung mọc là AC (hoặc Asc). Đối diện là cung Lặn – Descendant (ký hiệu là DC).

More by Thần Cupid

View profile