Sau sự thành công của DRK coin, Token DRD. Tiếp tục Draken Group cho ra mắt sản phẩm hoạt động lưu hành trong nền tảng game DrakenX của hệ sinh thái Draken Group
Mời các bạn cùng tìm hiểu về dự án tiềm năng Token DRX cùng Đầu Tư Thụ Động.

Bài viết gồm 2 nội dung chính:
- DRX là gì
- Thông tin về Token DRX
- Đánh giá ưu điểm của DRX
- Hướng dẫn mua gói DRX

Link: https://daututhudong.info/drx-la-gi/

________________________________
Các bài viết tham khảo nên đọc:
1. Tổng quan và hướng dẫn về Luaswap của Tomochain
https://daututhudong.info/luaswap-la-gi/

2. Toàn tập về Hakka Finance
https://daututhudong.info/hakka-finance-la-gi/

3. Hướng dẫn về sàn DEX Uniswap cho người mới bắt đầu
https://daututhudong.info/uniswap-la-gi/

#DRX #Token_DRX #DRK #DRK_Coin #DRD #Token_DRD #Draken_Group #BGC #BGCCity
#Đầu_Tư_Thụ_Động #ĐầuTưThụĐộng

More by Đầu Tư Thụ Động

View profile