Mấy đứa trội Thiên Bình là hay thế này?

Cái kiểu thấy mọi người chê phim này dở lắm nên phải đi xem hay phim này hay nhiều người hú đi coi cũng thích nên ko định xem vội (thậm chí là ko xem) là bọn trội năng lượng Thiên bình (Libra).

Cấu trúc Thiên bình đỉnh nhà 3 cũng giống như vậy. Đây là bọn tào lao, hâm dở - xu hướng này dễ hận ra khi bạn quan sát kỹ chúng nó...kiểu đưa đẩy

Posted on Sep 7, 2020

More by Thần Cupid

View profile