Truyện chữ Solo Leveling - Tôi thăng cấp một mình

https://truyenchu.vn/solo-leveling-thang-cap-mot-minh
Tên tôi là Sung Jin-Woo, Thợ Săn hạng E. Tôi phải mạo hiểm mạng sống ngay trong cả những hầm ngục yếu nhất, và được mệnh danh là “Thợ Săn yếu nhất”.

View all tags
Posted on Jun 17, 2020

More by Truyện chữ

View profile