[PLC+HMI] Vision Series

Vision Unitronics là dòng sản phẩm mà bất kỳ dự án điều khiển tự động nâng cao nào đều cần. Bộ điều khiển Vision All-in-One kích thước siêu nhỏ gọn của hãng Unitronics với hàng loạt tùy chọn các cấu hình I/O tích hợp.
Dòng Visions màn hình lớn có thể hỗ trợ gắn nhiều module I/O vào mặt sau của nó và trở thành các I/O tích hợp trên một thiết bị nhỏ gọn. Tất cả các bộ điều khiển lập trình PLC Vision đều có thể mở rộng. Module I/O mở rộng có thể là: digital, relay, high-speed, thermocouple và load cell.
Xem thêm: https://mesidas.com/plc-hmi-vision/

View all tags
Posted on May 14, 2020