Shopee Sales là nơi chuyên cung cấp thông tin về hoa, các sự kiện trong năm. Nơi chia sẻ kiến thức tổng hợp “Tạo ra trang tin tức hữu ích cho người dùng".

Thanh pho Ho Chi Minh, Vietnam

Member since Feb 2020

0 followers 0 following