Shane Bzdok
/ Activity

 1. 16 Sep
  Shane Bzdok
  Followed Gavin Parker.
 2. 2 Sep
  Shane Bzdok
  Followed FΛNTΛSY.
 3. 26 Aug
  Shane Bzdok
  Dribbbled IBM OMG M-Slide
 4. 26 Aug
  Shane Bzdok
  Commented on IBM OMG Strobe

  @Jason Alejandro Thanks, Jason!

 5. 26 Aug
  Shane Bzdok
  Dribbbled IBM OMG Strobe
 6. 3 Aug
  Shane Bzdok
  Followed Reagan Ray.
 7. 3 Aug
  Shane Bzdok
  Followed Curtis Jinkins.
Updating…