1. Eduardo Santos Eduardo Santos Pro

 2. Oykun Yilmaz Oykun Yilmaz Pro

 3. Julia Khusainova Julia Khusainova Pro

 4. Michael Wong Michael Wong Pro

 5. Andrew Lucas Andrew Lucas Pro

 6. Derek Clark Derek Clark Pro

 7. Michael Wong Michael Wong Pro

 8. Alexander Scott Alexander Scott Pro

 9. Bureau Oberhaeuser Bureau Oberhaeuser Pro

 10. Glenn Jones Glenn Jones Pro

 11. Rally Interactive Rally Interactive Pro

 12. Andrew Lucas Andrew Lucas Pro