دیوار سبز برای بسیاری از مردم یادآور حیاط قدیمی خانه مادربزرگ ها و پدربزرگ هاست که با برگ ها و شاخه های درخت مو یا گل های یاس پر شده بود. این روزها اما مفهوم خانه خلاصه می شود در دیوارهایی که دورتادورمان را گرفته اند، بی سبزی چشم نوازی. در کنار این تصویر، آلودگی هوا را هم مجسم کنید که گلو و ریه و اعصابمان را هر روز درگیر می کند و گیاهی دور و برمان نیست که این آلودگی را در خود هضم کند. چاره اما چیست؟ آیا می توان طبیعت فراموش شده را به خانه آورد؟ باید گفت خوشبختانه بله.

iran

Member since Nov 2021

0 followers 0 following