15 Shots

 1. Brad Matsushita Brad Matsushita Pro

 2. Adam Trageser Adam Trageser Pro

 3. Poly Poly Pro

 4. Zachary Smith Zachary Smith

 5. Joe Geis Joe Geis

 6. Rizon Parein Rizon Parein Pro

 7. Dana Tanamachi Dana Tanamachi Pro

 8. Dana Tanamachi Dana Tanamachi Pro

 9. Drew Melton Drew Melton Pro

 10. Dana Tanamachi Dana Tanamachi Pro

 11. Dana Tanamachi Dana Tanamachi Pro

 12. Dado Queiroz Dado Queiroz Pro