1. Benn Raistrick Benn Raistrick Pro

 2. Jason Vanlue Jason Vanlue Pro

 3. Helen Gkizi Helen Gkizi Pro

 4. Adrien Rochet Adrien Rochet

 5. Adrien Rochet Adrien Rochet

 6. j j Pro

 7. j j Pro

 8. j j Pro

 9. j j Pro

 10. Dimitris Tsironis Dimitris Tsironis

 11. Kostas Alevizopoulos Kostas Alevizopoulos

 12. Edwin Tofslie Edwin Tofslie Pro