• 15
  • 0
  • 98

  Plugin design

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 11
  • 0
  • 241

  Medical Application - Apple Watch

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 10
  • 0
  • 185

  ipad - medine retrieval system

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 22
  • 0
  • 472

  Food scanner - Connected Device

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 15
  • 0
  • 84

  Food Eater

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 13
  • 0
  • 145

  Woof - Website for Professional Dog walkers

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 13
  • 0
  • 247

  Drone Delivery for Traget

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 8
  • 0
  • 97

  Anxiety

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

  • 36
  • 6
  • 445

  Craigslist Website Redesign

  • Save

  PRABHAV JAIN PRABHAV JAIN

Loading more…