1. Motion Design School Team Maksim Marakhovskyi

 2. Motion Design School Team Anastasia Steshkina

 3. Netrix Team Yuli

 4. Ivan Pro

 5. Olga

 6. Khrystyna Izverska

 7. Ria

 8. Artem Mikhalchuk

 9. Albina

 10. Artem Mikhalchuk

 11. Khrystyna Izverska

 12. Mladi Lav Pro

 13. OneUnité Team Daria

 14. Alexander Babariko

 15. Shaipers

 16. obys Team Roman Salo

 17. Yulya Kyrychenko

 18. UX ENERGY Team Anastasiia Slynko

 19. Artur

 20. Andrii Symonenko

 21. Andrii Symonenko

 22. Netrix Team Yuli

 23. Valerie Ivanova

 24. Tanya Buhinskaya

Loading more…