Phúc An Asuka Châu Đốc là dự án có quy mô lớn tại khu vực An Giang. Với quy mô 66 hecta do Tập đoàn địa ốc Trần Anh Group phát triển. Dự án có địa chỉ tại P. Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, T. An Giang, đây là một địa điểm tập trung nhiều khách du lịch nổi tiếng.
#phucanasuka #phucanasukachaudoc #phucanasukachaudocangiang
QL91, Vĩnh Mỹ, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Phone : 0909770449
phucanasukachaudoc.net
facebook.com/phucanasukachaudocag
twitter.com/phucanasukachaudoc2
twitter.com/phucanasukachaudoc
twitter.com/phucanasukachaudoc1
twitter.com/phucanasukacd
phucanasukachaudoc1.tumblr.com
linkedin.com/in/phucanasukachaudoc1
pinterest.com/phucanasukachaudoc1
flickr.com/people/phucanasukachaudoc1
youtube.com/channel/UCtaqYpOR1fgidPHtDkZNp5Q/about
phucanasukachaudoc1.wordpress.com
vi.gravatar.com/phucanasukachaudoc1
500px.com/p/phucanasukachaudoc1

QL91, Vĩnh Mỹ, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Member since Feb 2022

0 followers 0 following