Tôi là CEO của Bàn Thờ Thành Luân BTL và là chuyên gia trong lĩnh vực nội thất đặc biệt là Bàn thờ, tủ thờ, sập thờ và bàn ghế gỗ nội thất
Địa chỉ: 1043-1045 đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại: 0981909368
Ngày Sinh: 16/6/1974
Trang cá nhân: banthothanhluan.com/pham-thi-quy-anh
Website: banthothanhluan.com
Twitter: twitter.com/PhmThQuAnh4
Instagram: instagram.com/phamthiquyanh
Youtube: youtube.com/channel/UCXVxQ555p_G-iSSZy8IIZQw/about
Pinterest: pinterest.com/phamthiquyanh74
Linkedin: linkedin.com/in/phamthiquyanh
Github: github.com/phamthiquyanh
Tumblr: phamthiquyanh.tumblr.com
Soundcloud: soundcloud.com/phamthiquyanh
BLOG: phamthiquyanh.blogspot.com
BLOG: banthothanhluanbtl.business.site
MAP: google.com/maps?cid=9194686968171843960
500px: 500px.com/phamthiquyanh
Wordpress: phamthiquyanh.wordpress.com/2020/05/13/pham-thi-quy-anh

1043-1045 đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Member since May 2020

0 followers 0 following