Phế Liệu Quang Tuấn đang dần phát triển và trạm vào ước mơ đưa thương hiệu ra rộng khắp toàn quốc, để đạt được những thành tự đó Phạm Quang Tuấn - CEO của Thu Mua Phế Liệu Quang Tuấn đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và sóng gió.
#phamquangtuan
Số điện thoại: 0935066386
Website:
thumuaphelieuquangtuan.com.vn
linkedin.com/in/phamquangtuan
youtube.com/channel/UCH_fO5zQOS67XvcsWsye9cQ/about
goodreads.com/phamquangtuan
angel.co/u/phamquangtuan
draft.blogger.com/profile/15778947867311295656
ceophamquangtuan.blogspot.com
behance.net/ceophamquangtuan

Thanh Hóa

Member since Jul 2021

0 followers 0 following