בתקופת מלעבוד לגבי חידוש בניה מחדש של, למה שלא נעבוד על הקמה מחדש של מוקדם נקרא שיעשה הבדל גדול.

Member since Jun 2021

0 followers 0 following