การอบสมุนไพรไทยหลังการคลอด : เป็นวิธีการที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน เพราะการอบสมุนไพรหลังคลอดนั้นมันสามารถช่วยทำให้ร่างกายได้ขับของเสียออกทางผิวหนัง ช่วยทำให้ผิวพรรณสดใส ช่วยขับน้ำคาวปลาสะอาด สำหรับคุณแม่ที่คลอดปกติ สามารถทำการอบได้เมื่อครบกำหนด 7 วัน และสำหรับคุณแม่ที่มีการคลอดโดยการผ่านั้น จะสามารถอบได้เมื่อครบหลังคลอด 30 วัน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  หรือผู้ที่ต้องการดูแลผิวพรรณให้เปล่งปลั่งก็สามารถอบสมุนไพรได้เช่นกัน

Bangkok,Thailand

Member since Feb 2021

0 followers 0 following