Novaworld Phan Thiết siêu thành phố biển du lịch, sức khoẻ - Hướng đến trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm quốc gia. Hiện nay Novaworld Phan Thiết đã được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, đây sẽ là thị trường tiềm năng lớn trong tương lai. #novaworld #novaworldphanthiet #phanthiet #city #beach #travel
26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM
SDT : 0909824139
vandatland.com/novaworld-phan-thiet
facebook.com/novaworldphanthiet.info
novaworldphanthietvandatland.blogspot.com
linkedin.com/in/novaworldphanthietvandatland
youtube.com/channel/UC3J8QbDWNkZxWYZixS7_F4Q/about
pinterest.com/novaworldp
novaworldphanthietvandatland.tumblr.com
flickr.com/people/193163296@N04
goodreads.com/novaworldphanthietvandatland
soundcloud.com/novaworld-phan-thiet
en.gravatar.com/novaworldphanthietvandatland
about.me/novaworldphanthietvandatland

26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM

Member since Jun 2021

0 followers 0 following