Nhật Phạm là Co-founder của công ty TNHH DV BDS SaleReal đồng thời là blogger nổi tiếng trong bất động sản, anh là chủ biên của Website: nhatpham.net.

Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, Anh và các cộng sự của mình đã hỗ trợ hơn 580 khách hàng & giao dịch gần 1000 sản phẩm.

Thông tin liên hệ Mr. Nhật Phạm:

Địa Chỉ: Số 4, đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Email: pingnhadat@gmail.com.

Số điện thoại: 0919666965.

Website: nhatpham.net

Số 4, đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Member since Jul 2020

0 followers 0 following