Nhật Hồng 247 là chành xe tải vận chuyển hàng hóa Bắc Nam từ Sài Gòn bằng xe tải thùng mui bạt có lịch xe chạy 2 – 3 chuyến/ngày liên tục từ Thứ hai đến Thứ bảy.
Địa chỉ: 2252/16 Quốc Lộ 1, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SĐT: 0901312083
Website: nhathong247.com
BLOG: nhathong247.blogspot.com
Twitter: twitter.com/247Hong
Instagram: instagram.com/nhathong247
Youtube: youtube.com/channel/UCzeiCNzydpocVTVWb0OMSsw/about
Pinterest: pinterest.com/nhathong247
Linkedin: linkedin.com/in/nhathong247
Github: github.com/nhathong247
Tumblr: nhathong247.tumblr.com
Soundcloud: soundcloud.com/nhathong247
BLOG: nhathong247.wordpress.com
Flickr flickr.com/people/188449183@N06

Hồ chí minh

Member since May 2020

0 followers 0 following