Mình là Nguyễn Bá Thanh - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 10 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.
Website: minhbao.vn/author/nguyenbathanh
Email: nguyenbathanh.minhbao@gmail.com
Địa chỉ: Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh
SĐT: 0931354789
#nguyenbathanh #xaynhatrongoi #suanha #xaynhaphantho #suanhanangtang #congtyxaydunguytinhcm #thietkenha
facebook.com/thanh.nguyenba.5209
scholar.google.com/citations?hl=vi&user=bIQHDlwAAAAJ
twitter.com/NguynBThanh15
dwell.com/collection/nguyen-ba-thanh-8408cde7
anchor.fm/nguyn-b-thanh
reddit.com/user/nguyenbathanh12
pinterest.com/nguyenbathanhminhbao/_saved
zoimas.com/profile/nguyenbathanh/about
instapaper.com/p/9034370
pearltrees.com/nguyenbathanh
plurk.com/nguyenbathanh12
500px.com/p/nguyenbathanh?view=photos
behance.net/nguynbthanh

Hồ Chí Minh

Member since May 2021

0 followers 0 following