1. Nicola Armellini Nicola Armellini Pro

 2. Jesse Dodds Jesse Dodds

 3. Karol Ortyl Karol Ortyl Pro

 4. Dale Humphries Dale Humphries

 5. Gideon Heilbron Gideon Heilbron Pro

 6. Duminda Perera Duminda Perera Pro

 7. WAAAC WAAAC Pro

 8. Matt Gentile Matt Gentile Pro

 9. Matt Gentile Matt Gentile Pro

 10. Matt Gentile Matt Gentile Pro

 11. Oykun Yilmaz Oykun Yilmaz Pro

 12. Ash Solano Ash Solano Pro