n0dk4nE
/ Activity

 1. 1 Jul
  n0dk4nE
  Followed Javi Pérez.
 2. 1 Jul
  n0dk4nE
  Followed Tony Pinkevich.
 3. 17 Jun
  n0dk4nE
  Commented on A Shoe

  Nice!

 4. 15 Jun
  n0dk4nE
  Followed Xer.Lee.
 5. 3 Jun
  n0dk4nE
  Commented on Clock

  黑~

 6. 29 May
  n0dk4nE
  Followed Devil.
 7. 26 May
  n0dk4nE
  Followed Qiller.
 8. 18 May
  n0dk4nE
  Commented on Replace

  哈哈哈

 9. 18 May
  n0dk4nE
  Followed Zee Young.
 10. 6 May
  n0dk4nE
  Followed Harika Deng.
 11. 3 May
  n0dk4nE
  Commented on Cheese!

  嘿嘿~!

 12. 3 May
  n0dk4nE
  Followed 2maofeet.
 13. 21 Apr
  n0dk4nE
  Followed Jason Lv.
 14. 16 Apr
  n0dk4nE
  Commented on Balloon