Công ty môi trường Vĩnh Tâm chuyên cung cấp các sản phẩm vi sinh môi trường, có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải ngành cao su, các ngành công nghiệp, y tế và xử lý nước cấp. Vĩnh Tâm cung cấp giải pháp ứng dụng vi sinh, tối ưu hóa hệ thống máy móc thiết bị, cải tạo, tư vấn, xử lý sự cố, giải pháp xử lý chất thải, nước thải bằng phương pháp ứng dụng vi sinh môi trường. #mtvinhtam
mtvinhtam.com
mtvinhtam.blogspot.com
twitter.com/moi_vinh
linkedin.com/in/mtvinhtam
youtube.com/channel/UCicaNeEN91gJfD9zkuBOA4Q/about
pinterest.com/mtvinhtamcom
mtvinhtam.tumblr.com
soundcloud.com/mtvinhtam

Hồ Chí Minh

Member since Apr 2021

0 followers 0 following