Vitaliy Karazhey

Send Vitaliy Karazhey an inquiry

Icon help circle

Designer’s Estimated Salary Range

$3,000–5,000

Designer’s Estimated Hourly Rate

$25–40 (2 hours min.)

Designer’s Minimum Project Budget

$100–200
Icon help circle