Abhishek Prakash ✪

Send Abhishek Prakash ✪ an inquiry

Icon help circle

Designer’s Estimated Salary Range

$24,000–35,000

Designer’s Estimated Hourly Rate

$30–40 (5 hours min.)

Designer’s Minimum Project Budget

$1,000–2,000
Icon help circle