چسب کاشی و سرامیک محصولی همه کاره است که می توان از آن برای پروژه های مختلف، اعم از بزرگ و کوچک استفاده کرد. می توان از چسب خمیری کاشی برای کاشی کاری کل پشتی آشپزخانه یا دیوار حمام یا فقط برای برجسته کردن بخش کوچکی از میز یا دوش استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای ایجاد آثار هنری کاشی سفارشی یا تعمیر کاشی آسیب دیده استفاده کرد.

Limburg

Member since Jul 2023

0 followers 0 following