Hệ Thống Giữ Xe Thông Minh PTH cung cấp sản phẩm, thi công lắp đặt hệ thống quản lý bãi đỗ xe, kho bãi chuyên dụng cho toà nhà, khu công nghiệp. Hệ thống này vừa hiện đại lại vừa có tính thẩm mỹ cao, đáp ứng mọi yêu cầu khắc khe của khách hàng. Địa chỉ: 55/1/11 Cây Keo, Tam Phú, Thủ Đức, HCM. Điện thoại: 0909351425. Website: hethonggiuxethongminhpth.com

55/1/11 Cây Keo, Tam Phú, Thủ Đức, HCM

Member since Jun 2020

0 followers 0 following