Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International – tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriot, JW Marriott và Ritz-Carlton.
Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International – tập đoàn khách sạn lớn nhấ thế giới với những thương hiệu Marriot, JW Marriott và Ritz-Carlton.
Liên Hệ chúng tôi qua: Website: masterisehomes.group SĐT: 0889 688 688 #Masterise_Homes #MasteriseHomes #Masterise_Homes_Group #MasteriseHomesGroup
youtube.com/channel/UCgm0MFFGKTWCkIFkpxvhUcQ/about
facebook.com/Masterise-Homes-Group-106432301792297
twitter.com/masterisehomes
reddit.com/user/masterisehomesgroup/comments/pq13c4/masterise_homes
github.com/masterisehomesgroup
linkedin.com/in/masterisehomesgroup
pinterest.com/masterisehomesgroup/_saved
goodreads.com/user

179 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Member since Sep 2021

0 followers 0 following