1. Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 2. Robert Andersen Robert Andersen

 3. Carlos Gavina Carlos Gavina Pro

 4. Jonathan Ogden Jonathan Ogden Pro

 5. Jonathan Moreira Jonathan Moreira Pro

 6. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro

 7. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro

 8. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro

 9. Evgeniy Volkov Evgeniy Volkov

 10. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro

 11. Asher Asher

 12. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro