Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc, được tích lũy qua 10 năm làm nghề là nền tảng cho những phân tích & đánh giá của Ông Lưu Trung Quân trên nền tảng Nhà Today.
Số 3, đường 11, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
0933186123
#nhatoday #luutrungquan #ceoluutrungquan
nha.today/luu-trung-quan
youtube.com/channel/UCk3m4Gkp7JidFaG-b-LXIgw/about
luutrungquanceo.medium.com
issuu.com/luutrungquan
luutrungquanceo.wixsite.com/luutrungquan
draft.blogger.com/profile/12901022060250679303
catchthemes.com/support-forum/users/luutrungquan
luutrungquan.mystrikingly.com
quora.com/profile/Luu-Trung-Quan
about.me/luutrungquan
gumroad.com/luutrungquanceo/p/l-u-trung-quan
linkedin.com/in/luutrungquan
luutrungquan.tumblr.com

Ho Chi Minh

Member since May 2021

0 followers 0 following