facebook: facebook.com/ngoc.lamduy.90
nghê nghiệp: kiến trúc sư
tốt nghiệp : - đại học kiến trúc chuyên ngành kiến trúc
- đại học tài chính maketting- chuyên ngành maketting
công việc hiện tại:
ceo - bacogarden.com
ceo- sanvuondep.net.vn
nguyên quán: bình định
nơi thường trú: bà rịa vũng tàu
nơi sống: hồ chí minh
0763.79.22.79
#lamduyngoc
bacogarden.com
pinterest.com/lam_duy_ngoc
linkedin.com/in/lamduyngoc
500px.com/p/lamduyngoc
youtube.com/channel/UCrVzl6w5OQBXnSLh2ob3jBA/about
behance.net/lmduyngc
scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=FDEFiXwAAAAJ
angel.co/u/lamduyngoc
flickr.com/people/195707034@N02

Ho Chi Minh

Member since May 2022

0 followers 0 following