1. Evgeny Romanchenko Evgeny Romanchenko Pro

 2. Claire Morales Claire Morales

 3. aditsaputra aditsaputra

 4. Reid Munkres Reid Munkres

 5. Kyle Steed Kyle Steed Pro

 6. Arno Kathollnig Arno Kathollnig Pro

 7. Charles Mertens Charles Mertens

 8. Charles Mertens Charles Mertens

 9. Erick Montes Erick Montes Pro

 10. Griffin Van Dyke Griffin Van Dyke

 11. Griffin Van Dyke Griffin Van Dyke

 12. Rolf Nelson Rolf Nelson