Công ty kiểm soát côn trùng Việt Nam ( VPC ) Là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại lớn nhất tại Việt Nam
Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone : 19003447
Email : vpc@kiemsoatcontrung.com.vn
#kiemsoatcontrungVPC #kiem_soat_con_trung_VPC #kiểm_soát_côn_trùng_VPC
kiemsoatcontrung.com.vn
kscontrungvpc.blogspot.com
linkedin.com/in/kiemsoatcontrungvpc
pinterest.com/kiemsoatcontrungvpc
kscontrungvpc.wordpress.com
vi.gravatar.com/kscontrungvpc

Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Member since May 2022

0 followers 0 following