Khang Điền là ai? Tìm lực tài chính công ty Khang Điền ra sao? Các dự án Khang Điền triển khai như thế nào? Xem ngay đánh giá của Lê Đình Phong về Khang Điền. Email:phonglebds6669@gmail.com #khang_dien #ledinhphong
67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
0901377389
ledinhphong.vn/khang-dien
ldp-khangdien.blogspot.com
linkedin.com/in/khang-dien
youtube.com/channel/UCgNvockNao7akm_YPnmNbig/about
pinterest.com/khang_dien
khang-dien.tumblr.com
flickr.com/people/194490184@N07
goodreads.com/khang-dien
about.me/khang-dien
angel.co/u/khang_dien

67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Member since Nov 2021

0 followers 0 following