JT Grauke JT Grauke / Tags / data

everyone / data

35 Shots

  • 77
  • 1
  • 5,890

  The dashboards look like dashboards!

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 47
  • 0
  • 2,113

  Conceptual Report

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 38
  • 0
  • 2,273

  Conceptual Report

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 40
  • 2
  • 2,669

  Internal Dashboard

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 101
  • 1
  • 3,115

  Emsi Data Lab

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 57
  • 0
  • 2,752

  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 98
  • 6
  • 3,815

  Emsi UI Styleguide in the works

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 63
  • 5
  • 2,592

  Career Coach Analytics

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 125
  • 2
  • 4,790

  Edit Programs

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 48
  • 3
  • 2,678

  Career Interest

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 63
  • 0
  • 2,224

  Career Coach Work in Progress

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 46
  • 1
  • 2,336

  Career Coach Home

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 108
  • 3
  • 4,098

  Job Posting Spark Line!

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 67
  • 2
  • 2,700

  Career Coach STEM Pathway

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 26
  • 0
  • 1,581

  FYC Home Page

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 47
  • 1
  • 1,771

  College Recruiting Dashboard

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 32
  • 0
  • 1,620

  Another FYC Home Page

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 62
  • 0
  • 3,163

  FYC Profile

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 27
  • 0
  • 1,334

  Compensation Insights

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 50
  • 0
  • 2,211

  Regional Insights

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 37
  • 1
  • 1,800

  Market Insights

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 153
  • 10
  • 5,188

  Career Grid

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 60
  • 0
  • 2,417

  Admin Analytics Dashboard

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

  • 43
  • 1
  • 2,198

  Career Details Preview

  • Save

  JT Grauke JT Grauke Pro

Loading more…