Blog du học Nhật Bản JAPANDUHOC được tạo ra từ năm 2016, cũng là thời điểm tôi đến Nhật Bản du học. Khi ấy tôi không gặp nhiều khó khăn lắm vì được nhà trường giúp đỡ đầy đủ. Tuy vậy có rất nhiều điểm mà tôi cảm thấy chưa thực sự ổn cho lắm, bởi lẽ ai cũng có công việc, tôi không thể lúc nào cũng nhờ nhà trường trợ giúp.

Có quá nhiều câu hỏi mà tôi không thể hỏi được hết vì ai cũng bận. Từ đó tôi bắt đầu tự tìm hiểu nhiều hơn và suy nghĩ đến việc chia sẻ lại kiến thức và kinh nghiệm đã trải qua.

Kể từ đó, JAPANDUHOC ra đời với mục đích chia sẻ thông tin đến những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Nếu bạn đã/đang/muốn đi Du học Nhật Bản thì hãy truy cập website JAPANDUHOC để tìm hiểu thêm nhé.

Website: japanduhoc.com
Lĩnh vực hoạt động: Blog Nhật Bản, Blog du học Nhật Bản, Cộng đồng người Việt ở Nhật Bản
Xem thêm: japanduhoc.com/hoc-tap-lam-viec
Số điện thoại: +84961005230
Email: admin@japanduhoc.com và japanduhoccom@gmail.com
Hashtag: #japanduhoc #jpduhoc

Hải Phòng, Việt Nam

Member since May 2022

0 followers 0 following