1. Anthony Collurafici Anthony Collurafici

 2. Ciprian Gavriliu Ciprian Gavriliu Pro

 3. Robotrake Robotrake Pro

 4. Benny Schmidt Benny Schmidt

 5. Benny Schmidt Benny Schmidt

 6. The Phuse The Phuse Team Tom Neal Tom Neal

 7. Steve Testone Steve Testone Pro

 8. Prekesh Chavda Prekesh Chavda Pro

 9. Anton Aheichanka Anton Aheichanka Pro

 10. Artua Artua Team

 11. Alexandru Stoica Alexandru Stoica Pro

 12. Katya Prokofyeva Katya Prokofyeva Pro