Ifc one, saigon ( tên cũ Saigon One Tower ) là ifcone.net được phát triển và quản lý bởi Vivaland, vị trí tại 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, bao gồm các loại hình: Cao Ốc Văn Phòng - Căn Hộ Chung Cư - Trung Tâm Thương Mại.
#ifcone #ifconesaigon #vivaland #saigononetower #ifcsaigonone
Liên hệ với Ifc One Saigon tại đây:
Website Ifc One Saigon: ifcone.net
Hotline Ifc One Saigon: 0336764345
Địa chỉ Ifc One Saigon: 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ifc one saigon
ifc one
saigon one tower
ifc saigon one"
ifcone.net
twitter.com/ifcone_saigon
facebook.com/ifcone
instagram.com/ifconesaigon

TP. HCM, Việt Nam

Member since Mar 2022

0 followers 0 following