1. Describe an interesting old person you met - Bài mẫu Speaking ielts city ielts speaking luyện thi ielts
  View Describe an interesting old person you met - Bài mẫu Speaking
  Describe an interesting old person you met - Bài mẫu Speaking
 2. Bộ đề Speaking Forecast Quý 3 2023 ielts city ielts speaking
  View Bộ đề Speaking Forecast Quý 3 2023
  Bộ đề Speaking Forecast Quý 3 2023
 3. Các quy tắc phát âm s es trong tiếng Anh cần phải nắm cách phát âm s es ielts city ielts speaking phát âm phát âm es phát âm s phát âm s es phát âm tiếng anh phát âm đuôi s es quy tắc phát âm s es
  View Các quy tắc phát âm s es trong tiếng Anh cần phải nắm
  Các quy tắc phát âm s es trong tiếng Anh cần phải nắm
 4. Quy tắc phát âm ED trong tiếng Anh dễ nhớ với câu thần chú cách phát âm ed ielts city phát âm phát âm ed phát âm đuôi ed quy tắc phát âm ed
  View Quy tắc phát âm ED trong tiếng Anh dễ nhớ với câu thần chú
  Quy tắc phát âm ED trong tiếng Anh dễ nhớ với câu thần chú
 5. Bảng phiên âm tiếng Anh IPA đầy đủ và chi tiết bảng ipa ielts ielts city phiên âm tiếng anh phát âm tiếng anh
  View Bảng phiên âm tiếng Anh IPA đầy đủ và chi tiết
  Bảng phiên âm tiếng Anh IPA đầy đủ và chi tiết
 6. Shadowing là gì? Cách luyện Shadowing hiệu quả ielts ielts city ielts speaking luyện thi ielts phương pháp shadowing shadowing
  View Shadowing là gì? Cách luyện Shadowing hiệu quả
  Shadowing là gì? Cách luyện Shadowing hiệu quả
 7. Tổng hợp quy tắc phát âm tiếng Anh ielts ielts city phát âm tiếng anh quy tắc phát âm tiếng anh
  View Tổng hợp quy tắc phát âm tiếng Anh
  Tổng hợp quy tắc phát âm tiếng Anh
 8. Talk about your favorite food - Bài mẫu IELTS speaking describe your favorite food food ielts ielts city ielts speaking talk about your favorite food
  View Talk about your favorite food - Bài mẫu IELTS speaking
  Talk about your favorite food - Bài mẫu IELTS speaking
 9. Bài mẫu Describe a Person - IELTS Speaking Part 2 describe a person ielts ielts city ielts speaking
  View Bài mẫu Describe a Person - IELTS Speaking Part 2
  Bài mẫu Describe a Person - IELTS Speaking Part 2
 10. Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 3 đạt điểm cao ielts ielts city ielts speaking part 3
  View Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 3 đạt điểm cao
  Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 3 đạt điểm cao
 11. IELTS Speaking Part 2: Cách trả lời chi tiết điểm cao ielts city ielts speaking part 2 luyện thi ielts
  View IELTS Speaking Part 2: Cách trả lời chi tiết điểm cao
  IELTS Speaking Part 2: Cách trả lời chi tiết điểm cao
 12. Hướng dẫn viết các dạng bài IELTS Writing Task 1 chi tiết nhất cách viết ielts writing task 1 ielts ielts city ielts writing ielts writing task 1 luyện thi ielts task 1
  View Hướng dẫn viết các dạng bài IELTS Writing Task 1 chi tiết nhất
  Hướng dẫn viết các dạng bài IELTS Writing Task 1 chi tiết nhất
 13. Học IELTS để làm gì? 10 lợi ích khi sở hữu IELTS học ielts để làm gì ielts ielts city luyện thi ielts lợi ích của ielts
  View Học IELTS để làm gì? 10 lợi ích khi sở hữu IELTS
  Học IELTS để làm gì? 10 lợi ích khi sở hữu IELTS
 14. Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại IELTS CITY ielts ielts city ielts cấp tốc khóa học ielts cấp tốc khóa học luyện thi ielts cấp tốc luyện thi ielts
  View Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại IELTS CITY
  Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại IELTS CITY
 15. Mất gốc tiếng Anh có nên học IELTS không? ielts ielts city
  View Mất gốc tiếng Anh có nên học IELTS không?
  Mất gốc tiếng Anh có nên học IELTS không?
 16. Khóa học luyện thi IELTS cho học sinh cấp 2,3 ielts ielts cho học sinh cấp 2 ielts cho học sinh cấp 3 ielts city luyện thi ielts
  View Khóa học luyện thi IELTS cho học sinh cấp 2,3
  Khóa học luyện thi IELTS cho học sinh cấp 2,3
 17. Tham khảo các khóa học IELTS tại IELTS CITY học ielts ielts ielts city khóa học ielts khóa học luyện thi ielts luyện thi ielts
  View Tham khảo các khóa học IELTS tại IELTS CITY
  Tham khảo các khóa học IELTS tại IELTS CITY
 18. Tổng hợp các thì trong tiếng Anh đầy đủ nhất 12 thì trong tiếng anh ielts ielts city ngữ pháp
  View Tổng hợp các thì trong tiếng Anh đầy đủ nhất
  Tổng hợp các thì trong tiếng Anh đầy đủ nhất
 19. IELTS 4.0 làm được gì? có khó không? ielts 4.0 ielts city luyện thi ielts
  View IELTS 4.0 làm được gì? có khó không?
  IELTS 4.0 làm được gì? có khó không?
 20. Talk about your daily routine - ielts speaking daily routine ielts ielts city ielts speaking talk about your daily routine
  View Talk about your daily routine - ielts speaking
  Talk about your daily routine - ielts speaking
 21. talk about your dream job - ielts speaking dream job future job ielts ielts city ielts speaking
  View talk about your dream job - ielts speaking
  talk about your dream job - ielts speaking
 22. Talk about your family - IELTS Speaking family ielts ielts city ielts speaking talk about your family
  View Talk about your family - IELTS Speaking
  Talk about your family - IELTS Speaking
 23. Talk about your leisure activities - Freetime - ielts speaking freetime graphic design ielts ielts city ielts speaking leisure activities
  View Talk about your leisure activities - Freetime - ielts speaking
  Talk about your leisure activities - Freetime - ielts speaking
 24. Describe your house - IELTS Speaking describe your house graphic design ielts ielts city ielts speaking talk about your house
  View Describe your house - IELTS Speaking
  Describe your house - IELTS Speaking
Loading more…