CÔNG TY TNHH HỒNG MÔN tại Việt Nam được thành lập vào tháng 03 năm 2004 chuyên kinh doanh sản phẩm thương hiệu Hong Men cho các công trình xây dựng, nhà tư nhân như:

- Cửa cổng xếp tự động, cổng trượt tự động ,cổng treo không ray, barrier tự động, lan can hợp kim nhôm, hàng rào hợp kim nhôm, nhà bảo vệ các loại, cột cờ, G giảm tốc, ....

facebook.com/hongmenvietnam
youtube.com/channel/UCRTPCwmXBUyBEGgjDdT1wqQ
pinterest.com/hongmenvietnam
hongmen.com.vn/bao-gia-cua-cong-xep-inox-sus-304-tu-dong-va-barie-barrier-tu-dong.html
hongmen.com.vn/2021-bao-gia-cong-xep-inox-sus-304-barrier-tu-dong.html
behance.net/congxephongmenvn
reddit.com/user/Dependent-Dingo8472
skillshare.com/user/congxephongmen
vimeo.com/congxephongmen
fr.quora.com/q/congxephongmen/about
scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=4uO_jBUAAAAJ
500px.com/p/marketinghongmon

uk

Member since Mar 2021

0 followers 0 following