Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).
Hag tags: #hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoe
Địa chỉ: Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
SĐT: 2343816063
Website: hcmp.edu.vn
Facebook: facebook.com/Hcmp-105330428520602
hcmp.edu.vn
google.com/maps?cid=9505314773038976171
hcmp-edu.business.site
business.google.com/website/hcmp-edu
bomongoaiydhue.net/index.php?cat_id=145
moet.gov.vn/Pages/home.aspx
moh.gov.vn
luyenthidaminh.vn/diem-chuan
huemed-univ.edu.vn
bvydhue.com.vn
yhocvietnam.com.vn
duoclieuvietnam.vn
khachsanhue.com.vn
ytethegioi.com
yhocbosung.com.vn
bacsivietnam.com.vn
suckhoe247.vn

Member since Aug 2021

0 followers 0 following