Group-chats nhằm mục đích kết nối giữa nhà trường và sinh viên công nghệ thông tin với nhau để chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức quý báu cũng như những câu chuyện của từng bạn.

Ho Chi Minh

Member since May 2021

0 followers 0 following