Alexa Grafera
/ Activity

 1. 9 Nov
  Alexa Grafera
  Dribbbled Welco Icons
 2. 5 Nov
  Alexa Grafera
  Followed Cody Char.
 3. 21 Oct
  Alexa Grafera
  Dribbbled iJustine Emoji
 4. 13 Sep
  Alexa Grafera
  Commented on Snacks for iMessage

  @Casey Feldman I'm planning on it! Watch for them in future updates.

 5. 13 Sep
  Alexa Grafera
  Commented on Snacks for iMessage

  @Dennis Cortés 32 at the moment.

Updating…