ในการลงทุนของตลาด Forex เนื่องจากมีหลายปัจจัยมากที่ส่งผลกระทบต่อตลาด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ค่าของเงินผันผวนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆจึงทำให้ต้องมีปฎิทินเศรษฐกิจเพื่อรวบรวมข่าวสารกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูลตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ผลกระทบของภัยพิบัติก็ส่งผลเสียในตลาดฟอเร็กซ์ด้วยเช่นกัน

Bangkok,Thailand

Member since Jan 2021

0 followers 0 following