1. Allan Grinshtein Allan Grinshtein Pro

 2. Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 3. Alex Vanderzon Alex Vanderzon Pro

 4. PixelBuddha PixelBuddha Team

 5. Detail Vision Detail Vision

 6. Gimpo Studio (Nick & Oksana) Gimpo Studio (Nick & Oksana) Pro

 7. Cole Bemis Cole Bemis

 8. Dropbox Dropbox Team Ryan Putnam Ryan Putnam Pro

 9. Amid Moradganjeh Amid Moradganjeh

 10. Dave Whitley Dave Whitley

 11. Tad Carpenter Tad Carpenter

 12. Made By Thomas Made By Thomas Pro