Huy Phát cung cấp thiết bị Phòng sạch, Airshower, bàn thí nghiệm, tủ cấy sinh học, tủ cấy, Pass box, Laf cân, Laf di động. phongsachvn.com,

Thanh pho Ho Chi Minh, Vietnam

Member since Feb 2020

0 followers 0 following